Adem

Wanneer we niet goed ademen kunnen de volgende problemen ontstaan:

Verkeerde spreekadem

Als u verkeerd ademt kunt u bij het spreken “achter de adem raken”. Dat betekent dat u langer spreekt dan dat u lucht heeft. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen. De logopedist leert u een goede spreekadem aan.

Hyperventilatie

Bij hyperventilatie ademt u te snel en te oppervlakkig. Verschijnselen van hyperventilatie zijn: duizeligheid, tintelingen in de armen en handen, zweten, hartkloppingen, drukkend gevoel op de borst en ademnood. De logopedist leert u een goede manier van ademen aan.

Stemproblemen

Om uw stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat u op een goede manier ademt. De adem en de stem zijn nauw met elkaar verbonden. Als u een gespannen of afwijkende manier van ademen heeft, heeft dit gevolgen voor uw stem. De stem kan daardoor minder goed functioneren en ontstaan er stemklachten. Bijvoorbeeld: snel vermoeide stem, een dik gevoel bij de stem, heesheidklachten. De logopedist leert u een goede adem aan in combinatie met goed stemgebruik.

Longproblemen

Longproblemen kunnen zich voordoen bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen. De logopedist leert u een goede manier van ademen aan in combinatie met ontspanningsoefeningen.