Welkom bij onze logopediepraktijk

Alle behandelingen worden weer fysiek in de praktijk gegeven.

     

Daarnaast blijven we de mogelijkheid van online behandeling houden!