Wanneer logopedie 

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind? Onderstaande signaleringslijst kan helpen om te bepalen of logopedie zinvol is voor u of uw kind.

Adem/stem

Spraak

 • Stotteren
 • Slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • Articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • Dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • Neusspraak
 • Onduidelijk spreken

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen
 • Afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • Totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • Dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Slikken, eten en drinken, mond- en aangezichtsmotoriek, mimiek

 • Overgevoeligheid in het mondgebied
 • Open mondgedrag
 • Eet- en drinkproblemen
 • Duim-, vinger- of speenzuigen
 • Slikproblemen

Gehoor