Verwijzing

U heeft tegenwoordig niet meer verplicht een verwijsbrief van een huisarts of een specialist (KNO-arts, orthodontist, neuroloog etc.) nodig om logopedische behandeling vergoed te krijgen. zie: Directe Toegankelijkheid Logopedie.

Bij twijfel over de therapiekeuze of wanneer sprake is van een medische oorzaak van uw klacht is het verstandig om toch eerst een verwijzing bij de huisarts/specialist te halen voordat u een afspraak maakt bij de logopedist.

Aanmelden

U kunt zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, per mail of met het contactformulier op deze site. Er wordt geprobeerd deze afspraak zo snel mogelijk in te plannen.

Eerste afspraak

Elk behandeltraject begint met een vraaggesprek en een gericht onderzoek waarin wordt nagegaan wat de specifieke klacht is. Wanneer uitgebreider onderzoek nodig is worden meer afspraken gemaakt. Na het eerste onderzoek wordt de conclusie met u besproken, een therapievoorstel gedaan en worden behandelafspraken gemaakt.

Als u geen verwijsbrief van een (huis)arts heeft wordt eerst een korte vragenlijst afgenomen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedie. Er wordt tijdens deze korte screening nog geen diagnose gesteld. Als er geen bijzonderheden uit de vragenlijst naar voren komen wordt overgegaan op het logopedisch onderzoek naar uw klacht, dat bestaat uit een vraaggesprek en een gericht onderzoek van de klacht. Bij twijfel naar aanleiding van de vragenlijst en wordt u doorgestuurd naar de huisarts, zie: Directe Toegankelijkheid Logopedie.

Bij de eerste afspraak moet u een geldig legitimatiebewijs en het pasje van de ziektekostenverzekering meenemen. Als u een verwijsbrief van een (huis)arts heeft moet u deze ook meenemen. Wanneer u aanvullende gegevens of verslagen van een specialist of therapeut heeft die betrekking hebben op uw klacht, is het prettig als u deze ook laat inzien tijdens het eerste gesprek.

Behandeling

Na het beginonderzoek start de behandelperiode bij de logopedist. Zij zal u behandelen op afspraak, meestal op een vaste tijd. Indien nodig kan behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor is wel een verzoek van de verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts, nodig.

Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klacht. Meestal wordt één keer per week behandeld, maar meer afspraken per week is ook mogelijk. Bij acute klachten, na bijvoorbeeld een infarct of beroerte, wordt meestal twee keer per week behandeld.

Tijdens een logopedische behandeling wordt er geoefend, worden adviezen gegeven en afspraken gemaakt voor het oefenen in de thuissituatie. Voor een goed en snel resultaat is het de bedoeling dat deze oefeningen thuis regelmatig worden herhaald.

Afmelden

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet/niet op tijd worden afgezegd moeten in rekening worden gebracht volgens de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Dit betekent dat u de kosten van een behandeling zelf moet betalen. Deze rekening wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, dan willen we graag dat u hierover contact opneemt met de behandelend logopedist. Dit om problemen uit te spreken en samen te zoeken naar een goede oplossing. Ook kunt u contact opnemen met de praktijkhouder, Carmen Smit. Als een probleem niet in samenspraak opgelost kan worden dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de NVLF. Via deze website kunt u een formulier over uw klacht invullen: www.klachtenloketparamedici.nl.