Eerste afspraak

Elk behandeltraject begint met een vraaggesprek en een gericht onderzoek waarin wordt nagegaan wat de specifieke klacht is. Wanneer uitgebreider onderzoek nodig is worden meer afspraken met u gemaakt. Na het  onderzoek wordt de conclusie met u besproken, een therapievoorstel gedaan en worden behandelafspraken gemaakt.

Als u geen verwijsbrief van een (huis)arts heeft wordt eerst een korte vragenlijst afgenomen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedie. Als er geen bijzonderheden uit de vragenlijst naar voren komen wordt overgegaan op het logopedisch onderzoek naar uw klacht.

Bij de eerste afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee en het pasje van de ziektekostenverzekering.

Behandeling

Na het beginonderzoek start de behandelperiode bij uw logopedist. Zij zal u behandelen op afspraak. Indien nodig kan behandeling aan huis plaatsvinden.

Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klacht. Meestal wordt één keer per week behandeld, maar meer afspraken per week is ook mogelijk.

Tijdens een logopedische behandeling wordt er geoefend, worden adviezen gegeven en afspraken gemaakt voor het oefenen in de thuissituatie.

Afmelden

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet/niet op tijd worden afgezegd moeten in rekening worden gebracht volgens de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Dit betekent dat u de kosten van een behandeling zelf moet betalen. Deze rekening wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, dan willen we graag dat u hierover contact opneemt met de behandelend logopedist. Dit om problemen uit te spreken en samen te zoeken naar een goede oplossing. Ook kunt u contact opnemen met de praktijkhouder, Carmen Smit. Als uw probleem niet in samenspraak opgelost kan worden dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de NVLF. Via deze website kunt u een formulier over uw klacht invullen: www.klachtenloketparamedici.nl.